Difference: HadesShowerGroup (1 vs. 14)

Revision 14
18 Sep 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak, BartekKorzeniak, ChristineLeGalliard"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, BartekKorzeniak, ChristineLeGalliard"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 13
31 Aug 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak, BartekKorzeniak"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak, BartekKorzeniak, ChristineLeGalliard"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 12
12 Jul 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak, BartekKorzeniak"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 11
12 Jul 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski, AlfredRak"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 10
08 Jul 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki, JerzySmyrski"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 9
05 Jul 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"

Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
Changed:
<
<
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo"
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo, WojciechCzyzycki"
 
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 8
30 Jun 2016 - Main.JerzyPietraszko
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WikiGroups"
Deleted:
<
<

HadesShowerGroup

 
Changed:
<
<

Related topics: WikiUsers, WikiGroups, AccessControl

-- SimonLang - 15 Sep 2005
>
>
Edit this topic to add a description to the HadesShowerGroup
 
Added:
>
>
META PREFERENCE name="GROUP" title="GROUP" type="Set" value="TomaszWojcik, PiotrSalabura, JerzyPietraszko, MarcinWisniowski, RadekTrebacz, MarekPalka, WitoldPrzygoda, JacekOtwinowski, AdrianDybczak, AnnaKozuch, BeataMichalska, HubertKuc, SzymonHarabasz, GrzegorzKorcyl, PawelStrzempek, GrzegorzFilo"
META PREFERENCE name="ALLOWTOPICCHANGE" title="ALLOWTOPICCHANGE" type="Set" value="HadesShowerGroup, AdminGroup"
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Set" value="GroupView"
Revision 3
14 Nov 2006 - Main.JacekOtwinowski
Revision 2
03 Oct 2006 - Main.TomaszWojcik
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Hades Wiki? Send feedback
Imprint (in German)
Privacy Policy (in German)