Mam pewien problem z rekonstrukcją czasu przelotu (oraz beta) w tym moim nowym kodzie. Wydaje mi się, że zaimplementowałem dokładnie taką samą ideę, jak kiedyś w HYPie, to znaczy dla danego wzorca kombinacji cząstek, szuka najpierw cząstek w TOF, następnie priorytet jako cząstki referencyjne mają po kolei: e-, e+, pi-, p, pi+. Dana kombinacja ma wyliczane chi2 (normalizowane przez czasową zdolność rozdz. TOF i TOFina odpowiednio). Zachodzi sortowanie: detektor (TOF/TOFino) - rodzaj (e-,e+,pi-,p,pi+) - chi2. Najlepsza kombinacja jest zaznaczona jako isBest.

W analizie tej nie ma jeszcze żadnego pid, te rysunki miałyby właśnie posłużyć do narysowania graficznych cięć-bananw.

Teraz kilka rysunkw, ktre wyglądają... kłopotliwie. Przeanalizowałem 11 plikw DST (tyle mam na laptopie), analizując przypadki PP, PPi+, PE+E-.

PP (wszystkie)

grny rysunek dla protonu 1, dolny dla protonu 2 w tej kombinacji, tutaj wszystko bez żądania isBest==1
pp_nobest.gif

PP (tylko best candidate)

grny rysunek dla protonu 1, dolny dla protonu 2 w tej kombinacji, tutaj tylko isBest==1
pp_best.gif

PP wygląda więc rozsądnie, sygnał od pionw i protonw wyraźnie się separuje i dla protonu 1 i protonu 2 umiejscowiony jest mniej więcej w tym samym położeniu.

PPi+ (wszystkie)

grny rysunek dla protonu, dolny dla pionu+ w tej kombinacji, tutaj wszystko bez żądania isBest==1
ppip_nobest.gif

PPi+ (tylko best candidate)

grny rysunek dla protonu, dolny dla pionu+ w tej kombinacji, tutaj tylko isBest==1
ppip_best.gif

Tu się pojawia problem, rysunki dla protonu nie wyglądają zdrowo, mają jeszcze jakąś sztuczną ostrą kreskę. Rysunki dla pionu wyglądają lepiej, ale banany w zupełnie innym miejscu niż dla rysunku z protonem. Chyba coś musi być źle, ale nie wiem co... bo chyba te rysunki nie powinny się rżnić (jeszcze nie ma pid i w obu przypadkach pierwszy hadron podejrzewany jest o bycie protonem lub pi+, tak samo drugi).

PE+E- (proton)

grny rysunek dla protonu z beta oryginalną, dolny dla protonu z beta po rekalibacji
pepem_p.gif

PE+E- (pozyton)

grny rysunek dla e+ przed rekonstrukcją, dolny dla e+ po rekonstrukcji beta
pepem_ep.gif

PE+E- (elektron)

grny rysunek dla e- przed rekonstrukcją, dolny dla e- po rekonstrukcji beta
pepem_em.gif

To co się tutaj rzuca najbardziej w oczy, to że proton znacznie "lepiej" wygląda przed rekonstrukcją, a po rekonstrukcji robi się jakiś taki sztuczny łuczek i pozycja tego (rozmytego) protonowego banana nie wygląda na dobrą...

-- WitoldPrzygoda - 25 Feb 2009
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pepem_em.gifgif pepem_em.gif manage 19 K 2009-02-25 - 13:32 WitoldPrzygoda p e+ e- electron
pepem_ep.gifgif pepem_ep.gif manage 22 K 2009-02-25 - 13:32 WitoldPrzygoda p e+e - positron
pepem_p.gifgif pepem_p.gif manage 25 K 2009-02-25 - 13:31 WitoldPrzygoda p e+ e- proton
pp_best.gifgif pp_best.gif manage 33 K 2009-02-25 - 13:30 WitoldPrzygoda pp best chi2
pp_nobest.gifgif pp_nobest.gif manage 30 K 2009-02-25 - 13:30 WitoldPrzygoda pp no best selection
ppip_best.gifgif ppip_best.gif manage 40 K 2009-02-25 - 13:31 WitoldPrzygoda p pi+ best chi2
ppip_nobest.gifgif ppip_nobest.gif manage 38 K 2009-02-25 - 13:30 WitoldPrzygoda p pi+ no best selection
Topic revision: r1 - 2009-02-25, WitoldPrzygoda
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki Send feedback | Imprint | Privacy Policy (in German)